Skip to content Skip to footer

Bústia Assetjament Sexual

CLUB NATACIÓ MANRESA

Protocol assetjament sexual

PROTOCOL per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, discriminació per raó del sexe i de l’orientació sexual

El Club Natació Manresa treballa per a garantir un entorn segur i respectuós, tenint especial cura en les condicions de convivència entre els esportistes i el seu entorn.

 
Totes les dones i homes, nens i nenes, tenen el dret a ser respectats, així com l’obligació de tractar les altres persones amb respecte, i col·laborar perquè sigui així.
 
D’acord amb aquests principis, el Club Natació Manresa declara que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància. No poden ser ignorats i seran sancionats amb contundència.
 
Amb aquest objectiu, demanem a totes les persones de l’organització que:
  • Evitin accions o actituds amb connotacions sexuals, o per raó del sexe, que puguin resultar ofensives, humiliants, degradants o intimidatòries.
  • Actuïn de forma solidària davant d’aquests comportaments o situacions: no ignorant-los, no tolerant-los, posant-los en coneixement a les persones adequades i donant suport a les persones que els puguin estar patint.
 
El Club Natació Manresa es compromet a difondre el protocol d’assetjament i contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats.
 
En cas de voler fer arribar una queixa o denúncia vinculada a l’assetjament sexual o per raó de sexe, feu-la arribar a: 
 
La queixa o denúncia ha de realitzar-se per escrit l’adreça de correu electrònic i  ha d’incorporar:
• Nom i cognoms de la persona que fa la queixa o denúncia
• Nom i cognoms i posició de la persona denunciada
• Detalls dels fets que es consideren rellevants: descripció, dates, durada, freqüència dels fets
• Els nom i cognoms dels possibles testimonis 
 
Totes les queixes i denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma ràpida i amb confidencialitat a través de la bústia. 
 
El Club Natació Manresa compta amb una persona delegat/a per la prevenció la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, discriminació per raó del sexe i de l’orientació sexual, que serà la persona encarregada d’atendre les queixes i/o denúncies i iniciar els procediments del present protocol a través de la bústia de
 
També ha constituït una Comissió per la prevenció la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, discriminació per raó del sexe i de l’orientació sexual. 
 
 
CONSULTA EL PROTOCOL (LINK AL DOCUMENT EN PDF)